Немецкие песенки о Путине

http://volokhonsky.ru/wordpress/2008/08/17/smeshnye-nemeckie-pesenki-o-putine/